Welkom op onze nieuwe webshop!
Logo

Algemene Verkoopvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 24 aug 2023

Artikel 1: Definities

Als je in de voorwaarden de volgende woorden in hoofdletters ziet staan, hebben ze de volgende betekenis:

1. Producten
Elk product dat beschikbaar is in onze webshop of alle producten die zijn opgenomen in uw online Bestelling.

2. Bestelling
Alle door u geselecteerde Producten, waarvoor na afronding van het bestelproces in de webshop een “Bestelbewijs” is ontvangen.

3. Bestellingsbon
Een automatische bevestiging dat uw Bestelling succesvol is verwerkt.

4. Coupon Code
Een code waarmee een product of producten met korting te verkrijgen zijn (een digitale versie van een kortingskaart).

Artikel 2: King’s Enterprises N.V. Online Shopping

2.1
Door gebruik te maken van de webshop gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Lees de algemene voorwaarden aandachtig door voordat u van deze dienst gebruik maakt.

2.2
Als u vragen heeft over deze voorwaarden of een bestelling via de webshop wilt bespreken, neem dan contact op met onze “Webshopvertegenwoordiger” via de volgende contactgegevens:

  • Telefoon: (597) 422292/ (597) 422424
  • Whatsapp: (597) 8290857
  • Emailadres: webshop@sales.kings.sr

2.3
Nadat u met succes een Bestelling via de webshop heeft geplaatst, ontvangt u van ons een “Bestelbewijs” ter bevestiging dat wij uw verzoek hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat het "Bestellingsbewijs" slechts een bevestiging is dat uw Bestelling is ontvangen en niet betekent dat uw Bestelling is geaccepteerd. De acceptatie van uw Bestelling, als een daadwerkelijke bevestigde Bestelling, vindt plaats zoals beschreven in punt 2.4 hieronder.

2.4
Binnen één (1) werkdag na ontvangst van uw "Bestellingsbewijs", zal onze "Webshopvertegenwoordiger" contact met u opnemen om uw Bestelling te verifiëren en te bevestigen. Na het contact met de “Webshopvertegenwoordiger” wordt het bestelproces voortgezet. Zonder verificatie en bevestiging van wederzijds akkoord wordt de Bestelling niet verder verwerkt.

Artikel 3: Producten

3.1
De afbeeldingen van de Producten en eventuele productverpakkingen in onze webshop zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Hoewel alles in het werk is gesteld om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de kleurweergave van uw computer de kleuren van de Producten en/of verpakkingen nauwkeurig weergeeft. De Producten kunnen enigszins afwijken van die afbeeldingen.

3.2
The packaging of the Products may differ from the images shown in the web shop.

3.3
Alle Producten die in de webshop worden getoond zijn onderhevig aan beschikbaarheid en eventuele toepasselijke beperkingen (zie 9. Beperkingen). We zullen u via de bevestigingsmail / bevestigingsoproep laten weten of de door u gereserveerde Producten beschikbaar zijn, maar houd er rekening mee dat King's Enterprises N.V. niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het niet beschikbaar zijn van Producten.

Artikel 4: Prijs

4.1
Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de prijzen van de Producten in de webshop correct en actueel zijn. Onze webshop bevat een groot aantal Producten. Het is daarom altijd mogelijk dat, ondanks onze uitgebreide inspanningen, sommige Producten in onze webshop onjuist geprijsd zijn. Als we een fout ontdekken in de prijs van de door u bestelde Producten, zullen we proberen u per e-mail of telefoon op de hoogte te stellen van deze fout en u de mogelijkheid te bieden om door te gaan met de Bestelling tegen de juiste prijzen of om uw Bestelling te annuleren. King's Enterprises N.V. zal de Producten echter niet tegen de verkeerde prijs leveren. Uw bestelling wordt in de wacht gezet totdat instructies van u zijn ontvangen. Als we geen contact met u hebben kunnen opnemen via de contactgegevens die we tijdens het bestelproces hebben ontvangen, behandelen we de bestelling als geannuleerd. Eventuele prijswijzigingen zijn niet van toepassing op Bestellingen die reeds door King's Enterprises N.V. zijn bevestigd.

4.2
King's Enterprises N.V. behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Producten van tijd tot tijd te wijzigen, tenzij dit het gevolg is van een onjuiste prijsstelling. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op Bestellingen die al succesvol zijn geplaatst, zoals bevestigd door King's Enterprises N.V.

4.3
De in de webshop vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW en exclusief eventuele bezorgkosten.

Artikel 5: Reserveringen

5.1
Uw reservering kan tot acht (8) uur voor de geplande bezorg- of ophaaltijd worden geannuleerd.

5.2
When cancelling an Order, it is NOT possible to receive a refund of the costs already paid.

5.3
Bij annuleringen ontvangt u een Coupon van King's Enterprises N.V. in plaats van geld. De waarde van de Coupon is gelijk aan de reeds betaalde kosten minus de annuleringskosten.

5.4
Bij annulering van een Bestelling buiten de annuleringsvoorwaarden om, is King's Enterprises N.V. gerechtigd tien procent (10%) van de reeds betaalde kosten in te houden tot een maximum van honderd Surinaamse Dollars (SRD 100) ter vergoeding van eventueel gemaakte kosten.

5.5
Bij annulering van een Bestelling conform de annuleringsvoorwaarden zal King's Enterprises N.V. vijf procent (5%), tot een maximum van vijftig Surinaamse Dollars (SRD 50) van de totale kosten in rekening brengen ter vergoeding van eventuele gemaakte kosten.

5.6
King's Enterprises N.V. Coupons zijn één (1) maand geldig, ingaande op de uitgiftedatum en zijn beschikbaar in hardcopy als softcopy.

Artikel 6: Coupon

6.1
De voorwaarden, duur en vervaldatum van een Coupon en de andere specifieke gebruiksaanwijzingen staan vermeld op de Coupon. Elke couponcode is geldig voor een bepaalde periode; na deze periode kan de couponcode niet meer worden gebruikt.

6.2
De Couponcode is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.

6.3
De waarde van couponcodes kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

6.4
Elke (poging tot) fraude of andere ongeoorloofde handelingen worden geregistreerd en kunnen ertoe leiden dat het gebruik van Couponcodes wordt geweigerd.

6.5
U kunt slechts één (1) Couponcode per Bestelling gebruiken. De couponcode wordt gedeactiveerd na eenmalig gebruik.

Artikel 7: Coupon

7.1
Als je je bestelling wilt laten bezorgen, kun je bij het afronden van je Bestelling de gewenste bezorgdatum en tijdvak selecteren. Als je gekozen hebt voor de In-store ophaalservice, selecteer dan de gewenste ophaaldatum en verwerk vervolgens je gewenste ophaaltijd als aanvullende informatie “Bestelnotities”.

7.2
King's Enterprises N.V. streeft ernaar om zoveel mogelijk aan uw bezorg- en afhaalwensen te voldoen, maar dit kan niet altijd worden gegarandeerd. De opgegeven dagen en tijden hebben dan ook een indicatief karakter en gelden niet als fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. King's Enterprises N.V. kan slechts op uitdrukkelijk overeengekomen leveringsdagen en -tijden in gebreke worden gesteld.

7.3
Bestellingen kunnen bezorgd worden indien uw orderwaarde hoger is dan tweehonderdvijftig Surinaamse Dollars (SRD 250).

7.4
Leveringen na twee werkdagen binnen de grenzen van Paramaribo en Wanica (gedeeltelijk) zijn gratis. Indien uw bestelwaarde lager is dan tweehonderdvijftig Surinaamse Dollars (SRD 250), zal een prijsvoorstel voor levering worden gedaan in de ordermail of telefonisch door onze “Webshopvertegenwoordiger”.

7.5
Express Orders worden bezorgd binnen de grenzen van Paramaribo en Wanica voor vijfendertig Surinaamse Dollars (SRD 35).

7.6
Alle bestellingen met een waarde boven de vijfhonderd Surinaamse Dollars (SRD 500) worden binnen de grenzen van Paramaribo & Wanica GRATIS bezorgd.

7.7
Voor leveringsverzoeken buiten Paramaribo of Wanica zal onze “Webshopvertegenwoordiger” de transportkosten voor u berekenen en u hiervan op de hoogte stellen in de bevestigingsmail van uw Bestelling.

7.8
Uw reservering wordt automatisch geannuleerd en de Producten worden teruggeplaatst in de schappen van onze offline winkel als u om welke reden dan ook de Producten niet binnen 24 uur heeft opgehaald in overeenstemming met de overeengekomen ophaaldatum en -tijd in de bevestiging. De annuleringskosten worden conform artikel 5.2 / 5.3 aan u in rekening gebracht. (annuleringsvoorwaarden).

Artikel 8: Security

8.1
U bent in alle opzichten verantwoordelijk voor het gebruik en de bescherming van uw gebruikersnaam, e-mailverificatie en wachtwoord die zijn aangemaakt voor het gebruik van de webshop. U mag deze informatie met geen enkele derde partij delen of overdragen. King's Enterprises N.V. raadt u aan om onmiddellijk contact op te nemen met onze “Webshopvertegenwoordiger” indien u op de hoogte wordt gebracht van ongeautoriseerd gebruik van uw gegevens of enige andere inbreuk op de beveiliging van uw gegevens in de King's Enterprises N.V.-webshop.

Artikel 9: Restricties

9.1
Voor de meeste van onze Producten geldt een minimumleeftijd (inclusief alcoholische dranken en tabak) en door een van deze Producten te bestellen bevestigt u dat u de vereiste leeftijd heeft. Het is King's Enterprises N.V. wettelijk niet toegestaan om deze beperkte Producten aan u te leveren als u niet aan de leeftijdseisen voldoet. Als u minderjarig bent, bestel dan geen beperkte producten.

Artikel 10: Inruil

10.1
Houd er rekening mee dat we gekochte goederen NIET ruilen.

Het is daarom essentieel dat uw Bestelling bij aflevering goed wordt gecontroleerd op volledigheid, schade, etc. Nadat de bestelling door u is geaccepteerd, neemt King's Enterprises N.V. meer verantwoordelijkheid voor de Bestelling.

Artikel 11: Betaling

11.1
Wij accepteren betaling bij aflevering en afhalen in Surinaamse Dollars (SRD).
Betalingen kunnen worden gedaan in overeenstemming met de volgende drie (3) betalingsopties:
Afhalen
Betaalpas bij levering of afhaling
Bankoverschrijving voor levering of afhaling

11.2
Betalen in een andere valuta (USD en EURO) is ook mogelijk als u dit vooraf heeft aangegeven.
Bij betaling via overschrijving vindt levering pas plaats nadat het verschuldigde bedrag op de bankrekening van King's Enterprises N.V.

Artikel 12: Gebruik van de webshop

12.1
King's Enterprises N.V. behoudt zich het recht voor om uw webshopaccount te beëindigen indien u zich niet houdt aan deze voorwaarden of toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van onze webshop. U kunt uw webshopregistratie op elk moment wijzigen of annuleren via de webshop of door contact op te nemen met onze “Webshopvertegenwoordiger”.

Artikel 13: Overmacht

13.1
King's Enterprises N.V. is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-nakoming of vertraging in de nakoming van haar verplichtingen als gevolg van een overmachtsituatie.

13.2
Onder overmacht wordt verstaan in de zin van artikel 13.1 elke handeling of gebeurtenis buiten de redelijke controle van King's Enterprises N.V. zoals, maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties door derden, niet-betaling of vertraging van leveranciers, burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van terroristische aanslagen, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, ecologische verzakking, epidemie of pandemie of andere natuurramp met bijbehorende maatregelen, of uitval van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.

13.3
Indien zich een overmachtsituatie voordoet die de nakoming van de verplichtingen van King's Enterprises N.V. die voortvloeien uit de overeenkomst tussen u en King's Enterprises N.V. beïnvloedt, wordt u hiervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk in kennis gesteld.

Artikel 14: Andere voorwaarden

14.1
Elk van de artikelen in deze voorwaarden is afzonderlijk van toepassing. Als een bevoegde autoriteit een artikel om welke reden dan ook onwettig verklaart, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.

14.2
De algemene voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, vormen de gehele overeenkomst tussen u en King's Enterprises N.V. met betrekking tot uw rechten en plichten, evenals uw toegang tot de webshop en het gebruik van de King's Online Shopping onderhoud.

14.3
Op deze algemene voorwaarden en alle overige zaken die betrekking hebben op het gebruik van de diensten die wij via de webshop aanbieden, is het recht van Suriname van toepassing.